granitis-slider-2015-6-1

Po kërkoni një produkt cilësor për ndërtim?

SHIKONI PRODUKTET TONA

GRANITIS eksporton produktet e saj në vende si Gjermani, Itali, Maqedoni, Serbi, Mal të zi me tendencë në depërtimin e mëtejshëm në tregjet e vendeve tjera.

granitis-harta-shperndarjay

GRANITIS kompani lider ne tregun Shqiptar ne prodhimin dhe tregetimin brenda dhe jashte vendit te materialeve, qe perdoren per ndertim si llacra dhe adezive te llojeve te ndryshme, ngjitese pllakash, fino, bojake, stuko, artikuj hidroizolues, bojra per perdorim te brendshem dhe fasade, llage dekorative etj.

Pajisjet teknologjike jane importuar nga Greqia, Gjermania, Italia dhe Zvicera gjithashtu, patentat e prodhimit te produkteve dhe lendeve te para dhe ndihmese sigurohen nga keto vende.


CERTIFIKIME